DMZ Hotel and Apartments

Địa chỉ: 94 Lê Quang Đạo, Đà Nẵng, VN.
Điện thoại: +84 02363949494 -0938809494
Email: dmzhotel.danang@gmail.com
Website: https://dmzhoteldanang.com